தமிழ் ஆங்கிலம்
குரு பிரம்மா, குரு விஷ்ணோ, குரு தேவோ மஹேஸ்வர: குரு சாக்ஷாத் பரம் பிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமபி.சுவாமிநாதன்
புதிய எண்: 7, பீட்டர் தெரு,
கிழக்கு தாம்பரம்,
சென்னை - 600 059.  +91 98401 42031
swami1964@gmail.com
facebook.com/swami1964

ஓம் காஞ்சீ வாஸாய வித்மஹே சாந்த ரூபாய தீமஹி தன்னஸ் ஸந்த்ரசேகரேந்த்ர ப்ரசோதயாத..