குரு பிரம்மா, குரு விஷ்ணோ, குரு தேவோ மஹேஸ்வர: குரு சாக்ஷாத் பரம் பிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நம:
ஓம் காஞ்சீ வாஸாய வித்மஹே சாந்த ரூபாய தீமஹி தன்னஸ் ஸந்த்ரசேகரேந்த்ர ப்ரசோதயாத்

  Skype ID:pswami1964
  email:swami1964@gmail.com
  www.facebook.com/swami1964
  www.facebook.com/swaminathanpitchaiyer

P.Swaminathan
New No:7, Peter Street ,
East Tambaram,
Chennai - 600 059 .
Mobile: 98401 42031.